synkretyzm


synkretyzm
synkretyzm {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mnż I, D. -u, Mc. synkretyzmzmie, blm {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'łączenie w całość różnych poglądów filozoficznych, religijnych, społecznych; zespalanie jakichś elementów': {{/stl_7}}{{stl_10}}Synkretyzm rodzajowy w literaturze. Synkretyzm obyczajowy. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_8}}jęz. {{/stl_8}}{{stl_7}}'wielofunkcyjność tej samej końcówki fleksyjnej' {{/stl_7}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_8}}psych. {{/stl_8}}{{stl_7}}'spostrzeganie pewnych elementów całościowo, spowodowane brakiem zdolności do analizy i syntezy' <fr. z gr.> {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • synkretyzm — m IV, D. u, Ms. synkretyzmzmie, blm 1. «łączenie w jedną całość różnych, często sprzecznych poglądów filozoficznych, religijnych, społecznych; zespolenie się, skrzyżowanie się jakichkolwiek elementów» Synkretyzm filozoficzny, religijny.… …   Słownik języka polskiego